Bålbrenning og brenning av hageavfall

Mellom 15. april og 15. september er det ett generelt forbud mot å brenne bål i skog og utmark. Da er det ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen bruk av åpen ild. 

Bålbrenning mellom 15. april og 15. september

Unntak

  • Du har lov til å tenne bål dersom det åpenbart ikke kan begynne å brenne. For eksempel hvis det har regnet mye over lang tid.

  • Det er lov til å grille og brenne bål på tilrettelagte grill- og bålplasser.

Brenning av hageavfall

Du kan brenne hageavfall i mindre mengder i egen hage. Du er selv ansvarlig for at dette ikke kan føre til brann og at det ikke er til sjenanse for andre.

Generelt om bålbrenning

Husk:

  • Større bål skal meldes inn til brannvesenet.
    Ring 75 54 68 50. Se også Salten brann sin side om registrering av bålbrenning.

  • Forlat aldri levende ild. Vær helt sikker på at alt er slokket og kalt før du forlater stedet. Ha alltid slokkevann tilgjengelig.

  • Unngå bålbrenning når det er vind. Unngå brenning av materiale som gir spredning av gnister.

  • Avbryt brenningen dersom dette er til sjenanse for noen.

  • Det er ikke tillatt å brenne annet enn rent trevirke. Papp og papir skal leveres som avfall, ikke brennes.

Det viktigste er uansett å vise aktsomhet og opptre slik at det ikke blir brann. Det er alltid den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten.

Dersom bålet kommer ut av kontroll må du straks varsle brannvesenet på tlf. 110.

Andre henvendelser om bålbrenning kan gjøres til brannvesenet på tlf. 75 54 68 50.