Lurer du på hvilken plan som gjelder?

Reguleringsplaner og andre overordnede arealplaner legger føringer for hvordan du kan bruke eiendommen din. 

Rana kommune har sin egen kartportal, der du finner de ulike planene som gjelder i kommunen.  Nedenfor finner du framgangsmåten for hvordan du finner fram i kartportalen. 

Finnes det en reguleringsplan for området du bor i?

For å finne ut av det, kan du gå inn på planregisteret vårt. I søkefeltet skriver du inn adressen din. Da får du informasjon om hvilke planer som gjelder for eiendommen din. Under "type" er det spesifisert om det er kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan, detaljreguleringsplan, og så videre.  

Her kan du gå inn på planregisteret vårt og søke på din adresse.

 

Framsiden på planregisteret med mulighet for å gjøre søk enten på eiendom, adresse eller planid.  - Klikk for stort bildeSlik er framsiden på planregisteret.

 

 

Hvilken reguleringsplan gjelder for din eiendom?

Hvis det finnes en reguleringsplan som gjelder for din eiendom, får du mer informasjon om denne ved å trykke på den aktuelle planen. Da får du blant annet opp gjeldende bestemmelser for planen, vedtaksdokumenter, oversikt over mindre reguleringsendringer og dispensasjoner. 

 

Planregisteret gir deg informasjon om gjeldende bestemmelser, plankart og beskrivelse av planen. Du kan også se om det er gjort mindre reguleringsendringer i planen og om det er gitt dispensasjoner.  - Klikk for stort bildeSlik ser det ut i planregisteret når du trykker på en plan.

 

 

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan bestemmer hvordan du kan bruke en eiendom eller et område.