Veteraner i Rana

Rana kommune bor det ca. 300 veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner for Norge. 

Veterankontakt

Som et tiltak for å styrke samarbeidet mellom Forsvaret og kommunen, samt koordinere hjelpetiltak for veteranene våre, er det opprettet en veterankontakt. Denne oppgaven vil bli ivaretatt av Per Solhaug i NVIO (Norske veteraner i internasjonale operasjoner). Han vil være bindeleddet mellom veteranene og kommunen. Det er kommuneoverlegen som vil være kommunens primære kontaktpunkt for veterankontakten.

Veterankontakt i Rana:
​​Ole Martin Nerdal, NVIO.
Tel: 99 02 25 42 

Informasjon om viktige ressurser og kontakter for veteraner