Veteraner i Rana

Rana kommune bor det ca. 300 veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner for Norge. 

For å sikre at våre veteraner blir fulgt opp både før, under og etter utenlandstjeneste, har Rana kommune utarbeidet en egen veteranplan. Den ble vedtatt i kommunestyret 5. november 2019.

Planens formål
Veteranplan for Rana kommune har som mål å sette fokus på, og utvikle lokale tiltak, som fremmer anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner og pårørende i Rana. Veteranplan for Rana kommune har tre satsingsområder; anerkjennelse, kompetanseheving og samarbeid.  

Veterankontakt
Som et tiltak for å styrke samarbeidet mellom Forsvaret og kommunen, samt koordinere hjelpetiltak for veteranene våre, er det opprettet en veterankontakt. Denne oppgaven vil bli ivaretatt av Per Solhaug i NVIO (Norske veteraner i internasjonale operasjoner). Han vil være bindeleddet mellom veteranene og kommunen. Det er kommuneoverlegen som vil være kommunens primære kontaktpunkt for veterankontakten.

Tiltak
 I veteranplanen for Rana kommune er det listet opp en rekke tiltak som skal iverksettes. Hele veteranplanen med tiltak finner du til høyre på denne siden.

Veteranplan for Rana laster du ned her (PDF, 873 kB)

Informasjon om viktige ressurser og kontakter

Veterankontakt i Rana:
​​Ole Martin Nerdal, NVIO.
Tel: 990 22 542