Nyttige dokumenter og lenker i rus og kriminalitetsforebyggende arbeid i Rana kommune

Handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebygging (PDF, 494 kB)

Samtykkeskjema til deling av taushetsbelagte opplysninger (PDF, 210 kB)

Link til ungdata-undersøkelsen