Skoleskyss

Elever som har lang skolevei, nedsatt funksjonsevne eller bor på en spesielt farlig eller vanskelig skolevei har rett til fri skoleskyss.

Rutetider for skoleåret vil publiseres på Nordland Fylkeskommunes nettsider/Reis Nordland i forkant av skolestart.  - endringer i rutene publiseres fortløpende.