Si opp SFO plass

Dere beholder SFO plassen til eleven går ut av 4.klasse. Da trenger dere ikke sende inn oppsigelse. 

Ved endret behov eller flytting kan dere si opp plassen. 

Rana kommune kan også si opp SFO plassen ved manglende betaling. Mer om dette i vedtektene. 

Logg inn for å si opp SFO plass