Endre til annen SFO plass

Dere kan endre plasstype på SFO om dere ønsker det. 

Endrer dere til en mindre plass vil endringen gjelde fra den 1. i måneden etter dere har søkt om endring. 

Endrer dere til en større plass vil endringen skje fra den dato dere ønsker såfremt det er ledig kapasitet. 

Endre SFO plass