Endre barnehageplass

Ønsker du å endre størrelse på den barnehageplassen du har nå eller søke ditt barn inn i en annen barnehage i Rana gjør du det her. Du logger inn med IDporten og får informasjon om din barnehageplass.

Endre barnehageplass eller søk om overføring til annen barnehage

Barnehagen vurderer søknadene fortløpende og du får tilbud digitalt når det blir ledig plass.

I tillegg gjøres et overføringsopptak i forkant av neste barnehageårs hovedopptak der søknader som er kommet inn før 01.mars tas med. 

Mer om å søke barnehageplass