Utplassering av container

Veiavdelingen kan etter søknad, godkjenne utplassering av container på offentlig grunn og privat område som er åpent for alminnelig ferdsel.

Send søknad

Saksbehandlingstid på søknader vil normalt være inntil 5 virkedager. 

Container