Arbeid på vann- og avløpsledninger

Alt utvendig arbeid på private stikkledninger for vann, avløp eller overvann/drenering som er tilknyttet kommunalt nett må søkes om til kommunen.

Her finner du informasjon om hvem som kan gjøre denne type arbeid, prosessen fra søknad til ferdigmelding og hvordan din bedrift kan få godkjenning for å jobbe med utvendig vann- og avløpsanlegg. 

Prosessen fra søknad om vann- og avløpsarbeid til ferdigmelding

1. Søknad om vann- og avløpsarbeid

For å søke om vann- og avløpsarbeid må et godkjent firma (for eksempel en rørlegger eller graveentreprenør) sende søknaden gjennom Entreprenørportalen. Dette står i standard abonnementsvilkår for vann og avløp, punkt 2.

Se nedenfor for en liste over godkjente firmaer og hvordan ditt firma kan bli godkjent.

Entreprenører finner steg-for-steg guide for å sende inn søknaden i veilederen "Søknad og dokumentasjon av vann- og avløpsarbeid (PDF, 2 MB)".

2. Godkjenning av søknad

Arbeid med vann og avløp kan ikke starte før kommunen har godkjent søknaden.

Kommunen setter bestandig vilkår i godkjenningen. Vilkårene kan variere fra jobb til jobb. Det er derfor viktig å lese godkjenningen grundig før arbeidet settes i gang.

Arbeid med vann og avløp kan ikke starte før kommunen har godkjent søknaden.

3. Utførelse av arbeid

Arbeidet må følge Rana kommunes VA-norm og abonnementsvilkårene (både tekniske og administrative regler).

Når grøften er åpen, gjør dette for senere å rapportere jobben som ferdig:

Ta bilder og mål opp:

  • påkoblingspunkt inn mot bolig. 
  • påkoblingspunkt mot kommunalt anlegg.
  • bend/knekkpunkt på rør.
  • sluker, kummer og stoppekran.
  • eventuelt andre viktige elementer i grøften.

 

Det må også tas et oversiktsbilde av grøften, og alle bildene bør ha forklarende tekst.

Måling av arbeidet gjør dere mens grøften er åpen. Bruk GPS eller et målebånd med to kjente punkter, som husets hjørner, for å finne posisjonene.

4. Innrapportering av ferdigmelding

Entreprenører bruker målinger og bilder fra jobben for å melde fra når de er ferdige i Entreprenørportalen.

For å se hvordan du fyller ut ferdigmeldingen, se vår veileder "Søknad og dokumentasjon av vann- og avløpsarbeid (PDF, 2 MB)".

5. Godkjenning av ferdigmelding 

Kommunen godkjenner ferdigmeldingen når de har mottatt alle nødvendige målinger, bilder, detaljer om materialer og forklaringer på utført arbeid.

Etter godkjenning sender kommunen beskjed til entreprenøren og huseieren.

Kart med vann- og avløpsdata

Av sikkerhetsmessige grunner finner du ikke offentlig tilgjengelig kart over vann- og avløp på våre nettsider.

Dersom du engasjerer en entreprenør eller rørlegger som er godkjent av oss, vil de ha tilgang til kartinformasjon på din eiendom via sin bruker på Entreprenørportalen. 

Du kan også be om å få kartutsnitt ved å kontakte Rana kommune vann og avløp på telefon 75 14 50 00, eller send en e-post til va@rana.kommune.no.

Graving

Før du skal grave må du sette deg inn i regelverket. Du finner informasjon om graving her.