Formannskapet

Formannskapet er nest øverste politiske organet i Rana kommune, og består av 13 representanter   fra  kommunestyrets medlemmer, deriblant ordfører og varaordfører. 

 

Formannskapet er dels et saksforberedende organ for kommunestyret, men har også blitt delegert beslutningsmyndighet av kommunestyret i en lang rekke saker. Ifølge kommuneloven skal formannskapet behandle økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse saker legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak.

 

Formannskapet er valgt av kommunestyret til å representere valgstyret og samevalgstyre. De er derfor Rana kommunes øverste myndighet i forbindelse med de nasjonale valgene som arrangeres annet hvert år(Stortingsvalg, Sametingsvalg, Fylkestingsvalg og Kommunestyrevalg).

Her finner du medlemmene av formannskapet, samt møtedokumenter

 

Her kan du se direktesendinger av møter i formannskapet, i tillegg til opptak fra tidligere møter