Møteplan og saksdokumenter

Her finner du et dokument med vedtatt politisk møteplan 2023 (PDF, 115 kB)

Møteplan og saksdokumenter for alle utvalg fra 12. september 2022

Møteplan og saksdokumenter som er publisert før 12.09.2022 

Nedenfor ser du hvordan du finner frem til rette saksdokumenter.

  • gå inn på rett utvalg og rett dato for møtet i møtekalender
  • du får opp en ramme for utvalg, dato og klokkeslett.
  • klikk på klokkeslett,
  • et icon av et dokument finner du helt  til høyre på siden.
  • Ved å klikke på dette iconet vil du få opp saksdokumentet.
Hvordan finne frem i møtekalender politiskeutvalg. Klikk deg inn på ønsket dato og utvalg. - Klikk for stort bilde RK

 

 

Hvordan finne frem i møtekalender politiske utvalg. Klikk deg inn på møtedato som ligger i en blå ramme. - Klikk for stort bilde RK Møtekalender politiske utvalg. Til høyre på siden vil du finne et icon for et dokument. Her ligger møteinnkalling og saksliste. - Klikk for stort bilde RK