Kontakt oss i politisk sekretariat

Politisk sekretariat er et bindeledd mellom administrasjon og politikk, og bidrar til gode arbeidsprosesser for de folkevalgte i Rana kommune.

Politisk sekretariat er lokalisert i seksjon for service i Rana kommune.

Du kan kontakte oss på e-post: politisk.sekretariat@rana.kommune.no

Hovedoppgaver:

  • Sekretariatsfunksjon for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg, kommunale råd og nemnder
  • Gjennomføring av kommunestyrevalg, fylkestingsvalg, stortingsvalg, sametingsvalg
  • Gi veiledning, opplæring og informasjon til folkevalgte

Våre ansvarsområder:

Lars Handå:
Formannskapet, Kommunestyret, Utvalg for miljø , plan og ressurs, Viltutvalget, Partssammensatt utvalg og Eldrerådet.

Marthe Stålem:
Valg, Utvalg for oppvekst og kultur, Utvalg for helse og omsorg, Ungdomsrådet, Motorferdselsutvalget og Rådet for personer med funksjonsnedsettelser.

Ulla Mariann Myhre:
Servicesjef, økonomi.