Kontakt oss på politisk sekretariat

Politisk sekretariat er et bindeledd mellom administrasjon og politikk, og bidrar til gode arbeidsprosesser for de folkevalgte i Rana kommune.

Politisk sekretariat er lokalisert under seksjon for service og IKT og dokumentsenter i Rana kommune.

 

Hovedoppgaver:

  • Sekretariatsfunksjon for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg, kommunale råd og nemder
  • Gjennomføring av kommunestyrevalg, fylkestingsvalg, stortingsvalg, sametingsvalg
  • Gi veiledning, opplæring og informasjon til folkevalgte

 

Kontakt oss:

 

Tone Øvermo Bruun, tlf. 75 19 40 20 epost: tone.overmo.bruun@rana.kommune.no

Ansvarsområder: Formannskapet, kommunestyret, viltutvalget, partsammensatt utvalg og digital votering.

 

Marthe Stålem, tlf. 75 19 40 21, epost: marthe.stalem@rana.kommune.no

Ansvarsområder:  Valg, utvalg for oppvekst og kultur og digital votering.

 

Sonja Skogvoll, tlf. 75 14  50 55, epost: Sonja.Skogvoll@rana.kommune.no

Ansvarsområder: Utvalg for miljø , plan og ressurs.

 

Birgitte Lorentzen, tlf. 75 14 50 56, epost: Birgitte.Lorentzen@rana.kommune.no

Ansvarsområder: Utvalg for helse og omsorg, motorferdselsutvalget, digital votering.

 

Holger Nyheim, tlf. 75 14 52 07, epost: holger.eskil.nyheim@rana.kommune.no

Ansvarsområder: Eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser.