Befolkningsvarsling

Befolkningen kan varsles på ulike måter ved ulike type kriser

varsling - Klikk for stort bildeTyfonSivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare.
I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslepp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanlegg benyttes ved fare for flyangrep. 

Rana kommune benytter Varsling 24 får å varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon. Meldingen sendes som SMS til mobiltelefon og epost til alle innbyggere over 16 år i en husstand og alle kontaktpersoner i en bedrift.

Alle enheter i et borettslag/sameie blir også varslet. Forutsetningen er at beboerne er oppført i Folkeregisteret med riktig adresse og at de har kontaktinformasjon i Kontaktregisteret.

Rana kommune kan sende deg viktige varsel og meldinger selv om du har reservert deg mot digital kommunikasjon. Du vil kunne få slike varsel på det mobilnummeret eller på den e-postadressen du har lagt inn i kontakt- og reservasjonsregisteret. Det er derfor viktig at kontaktinformasjonen din er oppdatert.

Logg deg inn i kontakt og reservasjonsregisteret for å oppdatere din kontaktinformasjon.