Arrangement

Det er en omfattende og hektisk oppgave å ha ansvaret for store og små arrangementer. Det er viktig at de som skal lede et arrangement følger lover, regler, søknadsfrister o.l. Innspurten ved arrangementer vil ofte være hektisk og preget av arrangementets faglige innhold og administrative koordinering, det er derfor viktig å komme i gang med sikkerhetsarbeidet på et tidligst mulig tidspunkt.

Et arrangement skal oppleves som en trygg opplevelse, for å få dette til kreves detaljert planlegging og sikkerhetstankegangen skal gjennomsyre alle deler av arrangementet og ikke sees som en isolert del av det hele. Internkontroll og kvalitetssikring av ulike elementer må sees på som en kontinuerlig prosess under hele arrangementet.

Rana kommune har bygd opp dette nettstedet for å gjøre det enklere for arrangementsledelsen å peke ut områder som må følges opp, søknadsfrister og for å synliggjøre ulike lover og regler som må oppfylles. Mer detaljert informasjon finnes også i veileder for store arrangementer utgitt av DSB.