Venture North

Prosjektet «Venture North» jobber strategisk med å tiltrekke eksterne virksomheter til regionen, markedsføre og analysere regionens fortrinn og mulighetsrom, samt profesjonalisere vertskapsarbeidet i regionen. Herunder, utvikle vertskapsrollen og et profesjonelt mottaksapparat for håndtering av innkommende henvendelser. 
Venture North - Klikk for stort bildeVenture North RU   

Venture North kan tilby:

  • Informasjon og data om regionale og bransjespesifikke forhold
  • Bistand til å identifisere ledige areal i regionen 
  • Nettverksbygging, både offentlig og privat 
  • Planlegging og gjennomføring av forretnings- og delegasjonsbesøk 

Prosjektet har et bredt partnerskap bestående av både private og offentlige bedrifter:

  • Prosjekteier: Rana Utvikling 
  • Rana kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune, Hemnes kommune
  • Mo Industripark, Rana Gruber, FREYR, MOMEK, MBA Entreprenør, Kvarøy Fiskeoppdrett, DNB, SINTEF, Kunnskapsparken Helgeland
  • Det er også etablert et strategisk samarbeid med «Invest in Bodø», Nordland Fylkeskommune og Invest in Norway 

For mer informasjon om Venture North besøk vår nettside Venture North