Kommunaløkonomisk bærekraft

«Det er sammenhengen av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat som gir utfordringer.»

KØB-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NORD Universitet, Statsforvalteren i Nordland og Rana kommune.

Utfordringene er for høyt driftsnivå og strukturelle utfordringer, demografiske utfordringer - og handlingsrom for å ivareta samfunnsutviklerrollen. KØB-modellen med økonomiske handlingsregler skal gi langsiktig styring, bærekraft og forutsigbare kommunale tjenester.