Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Fakturaveiledning

Elektronisk faktura

Alle fakturaer til Rana kommune skal sendes elektronisk, i formatet EHF. Dette er i tråd med forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Rana kommune har dessverre ikke mulighet til å motta fakturaer per e-post i PDF-format. Har du spørsmål om levering av faktura til Rana kommune, ta gjerne kontakt på e-post.

Fakturaveiledning og Standard innkjøpsbetingelser for fakturering til Rana kommune

For å realisere målet om å foreta rasjonelle og effektive innkjøp har kommunen standard innkjøpsbetingelser som gjelder for alle anskaffelser.

Innkjøpsbetingelser:

 • Alle leveranser skal samsvare med det som er bestilt.
 • Alle priser skal være i samsvar med kontakt eller avtale.
 • Faktura skal være merket* med bestillers fulle navn og kostnads-sted nummer(4- siffer). Det samme gjelder for pakkseddel og evt. kreditnota. For timefakturerte leveranser skal timelister vedlegges faktura.
 • Rana kommune har kun elektronisk fakturamottak. Fakturaer i andre format (eksempelvis på papir eller PDF) vil bli returnert leverandøren.

Rana kommune mottar elektronisk faktura på format EHF 2.0. Elektronisk faktura sendes via ELMA-registret til organisasjonsnummer NO872418032.

*Følgende felt skal alltid benyttes:

Deres ref-felt: Firesifret kostnads-stedsnummer, eksempel: 2110

Fritekst-felt: Kontaktpersons navn, eksempel: Ola Nordmann

Ta kontakt med regnskapsleder Dorit Kibsgård tlf. 908 39 477 for informasjon om mottak av elektronisk faktura eller for andre spørsmål om Rana kommunes fakturamottak.

Priser, betalingsbetingelser mv.:

 • Priser skal være fritt levert brukerstedet
 • Betalingsbetingelser skal være fri leveringsmåned + 30 dager etter mottatt og godkjent vare eller tjeneste. EHF-faktura som er merket som angitt ovenfor, og som inneholder tydelig informasjon om enhetspriser og antall levert, har betalingsbetingelser på 30 dager. Løpende tjenester dokumenteres og faktureres den siste i hver måned dersom annet ikke er skriftlig avtalt.
 • Det skal ikke beregnes noen form for gebyrer eller tillegg
 • Eventuell morarente beregnes i henhold til lov om renter ved forsinket betaling
 • Papirfaktura, ukorrekte eller ufullstendige fakturaer returneres:
 1. Faktura som mangler bestillers fulle navn og kostnadssted. Det er ikke tilstrekkelig med kun for- eller etternavn på bestiller.
 2. Faktura som ikke tilfredsstiller bokføringsforskriftens krav.

Avvikende betingelser må avtales og dokumenteres skriftlig i hvert enkelt tilfelle. Rana kommune ønsker et godt samarbeid med alle våre leverandører. Med denne fakturaveiledningen ønsker vi å lette arbeidet både for våre leverandører og kommunen.