Høring - skolerute for grunnskolen i Rana for skoleåret 2022- 2023

Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@rana.kommune.no. Merk din uttalelse med:  Sak 2015/3608 « Høring – Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023 » Høringsfrist settes til 17.10.2021 Ta kontakt med skolesjef Pål Stian Sjåvik  (pal.stian.sjavik@rana.kommune.no)  hvis du lurer på noe angående høringen. 

Rana lokalmedisinske senter flytter

Rana lokalmedisinske har flyttet til nye lokaler i Mellomvika 5 der de skal ha plass i andre etasje. 

Ny kommunal nettside lansert

Rana kommune har lansert sin nye nettside, og gjør med det et betydelig digitalt løft for både kommune og innbyggere. – Vi håper den nye nettsiden til Rana kommune faller i smak, og ikke minst gjør den digitale veien inn til kommunen enklere og bedre enn før. Lanseringen av nettsiden er starten på en større digital satsing i Rana kommune der vi etter hvert skal innføre en god del digitale tjenester slik at brukerne våre kan hjelpe seg selv i størst mulig grad, sier Julie Åsen og Kari Jørgensen i Rana kommune.

Hurtigtest hjemme erstatter dyp neseprøve for de fleste

Testing for covid-19 skal være så enkelt og skånsomt som mulig.  Fra og med 27. september innfører Rana kommune nye rutiner for testing. De aller fleste som skal testes for covid-19 kan nå gjøre dette med hurtigtest hjemme. Kommunen skal sørge for at personer som ønsker å teste seg har tilgang på nødvendig utstyr kostnadsfritt.

Bostøtte

B ostøtte er for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Søknadsfristen er den 25. i måneden. Svar og utbetaling er den 20. i måneden etter.

På flyttefot til Mellomvika

Tildelingskontoret i Rana kommune har flyttet til Mellomvika 5. Flyttingen skjedde 1. september. Rana Lokalmedisinske Senter flytter til samme bygg 4. oktober.

Nedjustert TISK - fem nye positive siste tre dager

Fra mandag 27. september skal alle landets kommuner innføre nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Målsettingen er fortsatt å begrense smittespredning, men med minst mulig inngrep i hverdagen til den enkelte.

Offentlig ettersyn - snøskuterløype i Virvassdalen

​Utvalg for miljø, plan og ressurs har vedtatt å legge et forslag til en videreføring av isfiskeløypa i Virvassdalen ut på offentlig ettersyn. ​

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Plan 3078 - Svenskveien 195

Kommunestyret har i møte 07.09.2021 vedtatt reguleringsplan 3078 - Svenskveien 195.