Influensavaksinen har kommet

Rana kommune har mottatt årets influensavaksiner og disse blir nå distribuert ut til legekontorene. Tilhører du risikogruppen anbefales du å kontakte fastlegekontoret ditt for å få satt influensavaksinen.

Miljøfyrtårn til BDO og MiljøRent

På dagens kommunestyremøte fikk BDO, avdeling Rana og MiljøRent beviset for at de er miljøfyrtårnsertifisert. Det var ordfører Geir Waage som sto for overrekkelsen av diplomet.

Rapport om ringvirkninger- og samfunnseffekter av Freyr-etableringen

I dagens kommunestyremøte la Menon Economics fram sin rapport om ringvirkninger- og samfunnseffekter av Freyr-etableringen.

Høring og offentlig ettersyn av plan 2182 - Detaljregulering for Nordlandsveien 73

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 30.09.2021 å sende plan 2182 - Detaljregulering for Nordlandsveien 73 på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Hva bør du være oppmerksom på om du bor i områder med kvikkleire?

Deler av grunnen i Rana kommune er gammel havbunn, noe som gir områder med leire som kan være mer utsatt for ras. NVE har kartlagt kvikkleiresoner i Rana. Hele kommunen er ikke kartlagt og kartleggingen er grov. Det betyr at det kan være kvikkleire også utenom disse sonene.

Beredskapsdagen 2021 - "Alltid beredt"

Rana kommune har gleden av å invitere beredskapsaktører og andre samarbeidsparter til «Beredskapsdagen 2021 – Alltid beredt». Dagen avholdes den 21. oktober 2021 i Kommunestyresalen på Rådhuset.

Kan få tredje vaksinedose

Regjeringen har bestemt at alle personer over 65 år skal tilbys en tredje dose koronavaksine. Det må ha gått minst seks måneder siden andre dose, før du kan få den tredje dosen.

Informasjon om anleggsarbeid i Jernbaneparken

Rana kommune skal oppgradere Jernbaneparken med torg og park. Det skal etableres nye gangveier, sitteplasser, belysning, grøntanlegg og område for lek. I tillegg skal det skiftes ut vann- og avløp i krysset gågata/Ole Tobias Olsens gate samt utføres overvannsarbeider i jernbaneparken.

Høring og offentlig ettersyn av plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 30.09.2021 å sende plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Slik vil vaksineringen foregå i høst

Avslutningen på massevaksinering nærmer seg slutten i Rana. Etter uke 41 forventes det at alle som ønsker vaksine har fått sin første dose. Utover høsten legges det opp til enkelte oppsamlingsdager med timebestilling og/eller drop-in på vaksineklinikken. Følg med på kommunens hjemmeside for oversikt over vaksinedager.