Beredskapsdagen 2021 - "Alltid beredt"

Rana kommune har gleden av å invitere beredskapsaktører og andre samarbeidsparter til «Beredskapsdagen 2021 – Alltid beredt». Dagen avholdes den 21. oktober 2021 i Kommunestyresalen på Rådhuset.

Kan få tredje vaksinedose

Regjeringen har bestemt at alle personer over 65 år skal tilbys en tredje dose koronavaksine. Det må ha gått minst seks måneder siden andre dose, før du kan få den tredje dosen.

Informasjon om anleggsarbeid i Jernbaneparken

Rana kommune skal oppgradere Jernbaneparken med torg og park. Det skal etableres nye gangveier, sitteplasser, belysning, grøntanlegg og område for lek. I tillegg skal det skiftes ut vann- og avløp i krysset gågata/Ole Tobias Olsens gate samt utføres overvannsarbeider i jernbaneparken.

Høring og offentlig ettersyn av plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 30.09.2021 å sende plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Slik vil vaksineringen foregå i høst

Avslutningen på massevaksinering nærmer seg slutten i Rana. Etter uke 41 forventes det at alle som ønsker vaksine har fått sin første dose. Utover høsten legges det opp til enkelte oppsamlingsdager med timebestilling og/eller drop-in på vaksineklinikken. Følg med på kommunens hjemmeside for oversikt over vaksinedager.  

 Kurs for pårørende til personer med demens som bor hjemme

Hukommelsesteamet i Rana kommune arrangerer kurs for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Kurset som går over 4 kvelder har oppstart 12. oktober klokka 18.00.

Høring - skolerute for grunnskolen i Rana for skoleåret 2022- 2023

Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@rana.kommune.no. Merk din uttalelse med:  Sak 2015/3608 « Høring – Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023 » Høringsfrist settes til 17.10.2021 Ta kontakt med skolesjef Pål Stian Sjåvik  (pal.stian.sjavik@rana.kommune.no)  hvis du lurer på noe angående høringen. 

Rana lokalmedisinske senter flytter

Rana lokalmedisinske har flyttet til nye lokaler i Mellomvika 5 der de skal ha plass i andre etasje. 

Ny kommunal nettside lansert

Rana kommune har lansert sin nye nettside, og gjør med det et betydelig digitalt løft for både kommune og innbyggere. – Vi håper den nye nettsiden til Rana kommune faller i smak, og ikke minst gjør den digitale veien inn til kommunen enklere og bedre enn før. Lanseringen av nettsiden er starten på en større digital satsing i Rana kommune der vi etter hvert skal innføre en god del digitale tjenester slik at brukerne våre kan hjelpe seg selv i størst mulig grad, sier Julie Åsen og Kari Jørgensen i Rana kommune.

Hurtigtest hjemme erstatter dyp neseprøve for de fleste

Testing for covid-19 skal være så enkelt og skånsomt som mulig.  Fra og med 27. september innfører Rana kommune nye rutiner for testing. De aller fleste som skal testes for covid-19 kan nå gjøre dette med hurtigtest hjemme. Kommunen skal sørge for at personer som ønsker å teste seg har tilgang på nødvendig utstyr kostnadsfritt.