Krisesenteret på flyttefot

Krisesenteret i Rana flytter til helgen og blir nå å finne i nye lokaler på Tjærahågen.

Fastlegeordningen - flytting av pasienter

Rana kommune har for tiden seks ledige fastlegehjemler. Pasientlister uten fastlege ivaretas av vikarer. For å bedre rekrutteringen til ledige hjemler, ønsker kommunen å redusere størrelsen på de største pasientlistene som står uten fastlege i fastlegeordningen.

I dag er det refleksdagen

I dag markeres refleksdagen over hele landet. Vi oppfordrer derfor deg til å investere fem minutter for egen og andres sikkerhet.

Stor giverglede til TV-aksjonen "Barn, ikke brud"

Givergleden i næringslivet i Rana var stor da et par timer onsdag formiddag ble brukt til næringslivsstafett i forbindelse med årets TV-aksjon. Pengene går til PLAN International og formålet "Barn, ikke brud". Over 250 000 kroner ble samlet inn, og det er ny rekord for stafetten.

Ønsker innspill til gatenavn på Øver-Gruben

Regulert gate på Øver-Gruben skal navnsettes etter stedsnavnloven.   Publikum inviteres til å komme med forslag til navn innen 13. november 2021.

Influensavaksinen er kommet

Rana kommune har mottatt årets influensavaksiner og disse blir nå distribuert ut til legekontorene. Tilhører du risikogruppen anbefales du å kontakte fastlegekontoret ditt for å få satt influensavaksinen.

Miljøfyrtårn til BDO og MiljøRent

På dagens kommunestyremøte fikk BDO, avdeling Rana og MiljøRent beviset for at de er miljøfyrtårnsertifisert. Det var ordfører Geir Waage som sto for overrekkelsen av diplomet.

Rapport om ringvirkninger- og samfunnseffekter av Freyr-etableringen

I dagens kommunestyremøte la Menon Economics fram sin rapport om ringvirkninger- og samfunnseffekter av Freyr-etableringen.

Høring og offentlig ettersyn av plan 2182 - Detaljregulering for Nordlandsveien 73

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 30.09.2021 å sende plan 2182 - Detaljregulering for Nordlandsveien 73 på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Hva bør du være oppmerksom på om du bor i områder med kvikkleire?

Deler av grunnen i Rana kommune er gammel havbunn, noe som gir områder med leire som kan være mer utsatt for ras. NVE har kartlagt kvikkleiresoner i Rana. Hele kommunen er ikke kartlagt og kartleggingen er grov. Det betyr at det kan være kvikkleire også utenom disse sonene.