Kommunikasjonsstrategi 2023 - 2026

Gjennom god kommunikasjon skal vi gi kjennskap til, og skape realistiske forventninger om, kommunens tjenester. Vi skal også veilede innbyggerne til egen mestring så langt det er mulig.

Kommunikasjonsstrategien til Rana kommune har sitt utspring i en hovedutfordring:

  • Erkjennelsen om at kommunens måte å kommunisere på er i endring, fordi samfunnet konstant endrer seg på dette området, der vekstmobiliseringen spiller en sentral rolle. Førende her er fremtidig bærekraft og velferd der kommunen skal omstilles til mer nytenking, innovasjon og samskaping.

Kommunikasjonsstrategien skal sikre helhet og sammenheng i kommunens kommunikasjonsarbeid og sørge for at kommunikasjon brukes som et strategisk virkemiddel i Rana kommune. Kommunikasjon som verktøy og strategi er avgjørende i omstillingen til en nytenkende, innovativ, samskapende og bærekraftig kommune, som leverer gode tjenester, har høy tillit og finner nye løsninger på felles samfunnsutfordringer.

Kommunikasjonsstrategi for 2023 - 2026 kan du laste ned her (PDF, 399 kB)