Gebyr for salg av tobakksvarer

Skal du selge tobakk?

Det er ikke tillatt å selge tobakk uten å være registrert i Tobakkssalgsregisteret.

Årlig tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer er 4 500 kroner

Kommunene fører tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater. Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017. Bestemmelsene om ordningen er tatt inn i tobakksskadeloven.

Hvem utfører kontrollene?

Kontrollørene er engasjert av Rana kommune for å utføre kontroll med kommunens bevillinger for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, og evt. skjenkebevillinger gitt av departementet etter alkohollovens § 5-3. 1.

Kontrollørene fører også tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater ved kontroll av disse stedene. De fører også tilsyn hos virksomheter som kun selger tobakksvarer (kiosker, bensinstasjoner, e.l).

Lover 

Tobakkskadeloven