Skogfond

Skogfond er en lovpålagt fondssparing som skogeierne plikter å sette av midler i når de selger tømmer og biobrensel. Ordningen gir deg som er skogeier et bedre grunnlag for langsiktige investeringer.

Søk om tilbakebetaling av skogfond her. (PDF, 99 kB)