Skogfond

Skogfond er en lovpålagt fondssparing som skogeierne plikter å sette av midler i når de selger tømmer og biobrensel. Ordningen gir deg som er skogeier et bedre grunnlag for langsiktige investeringer.