Nybygging og ombygging av landbruks- og skogsveier

Kommunen må godkjenne bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier.