Lokale retningslinjer

Her finner du ulike retningslinjer og bestemmelser for Rana.

Vernskogbestemmelser. (PDF, 10 kB)

Retningslinjer og vilkår for tilskudd til skogsveier og skogsdrift. (PDF, 221 kB)

Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2020-2021. (PDF, 360 kB) I denne står det om tilskudd til skogkultur på den siste siden.