Lokale retningslinjer for skogbruk i Rana

Her finner du ulike retningslinjer og bestemmelser for Rana.

Vernskogbestemmelser. (PDF, 10 kB)

Retningslinjer og vilkår for tilskudd til skogsveier og skogsdrift. (PDF, 221 kB)

Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2020-2021. (PDF, 360 kB) I denne står det om tilskudd til skogkultur på den siste siden.