Hogst i vernskog

Hvis du skal hugge i vernskog, må du forholde deg til regionale og lokale regler og meldeplikt.

Hvis du har planlagt hogst i områder som er definert som vernskog, må du melde om det til kommunen senest 14 dager før hogsten skal skje. Dette gjelder ikke for hogst av virke til husbehov. 

Hvilke områder i Rana er definert som vernskog?

Du finner hva som er definert som vernskog i Rana i vernskogbestemmelsene våre.  (PDF, 10 kB)

Du kan lese mer om hogst i vernskog hos Landbruksdirektoratet.