Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til å kjøpe eller arve fast eiendom. Fast eiendom kan være hus, gård eller ubebygd tomt. 

Hvis du arver, kjøper eller får en fast eiendom som gave, må du som regel søke om konsesjon. Hensikten med konsesjonsreglene er å sikre bosetting. Det er landbrukskontoret som avgjør søknader om konsesjon.