Fritak fra konsesjon

Hvis du overtar en konsesjonsfri eiendom, må du likevel som regel sende inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

De fleste eiendomsoverdragelsene er konsesjonsfrie. Det er fordi det er gjort mange unntak fra konsesjonsplikten i konsesjonsloven. Hvis du skal overta en konsesjonsfri eiendom, må du sende en egenerklæring for å bekrefte denne konsesjonsfriheten.

Send inn egenerklæring om konsesjonsfrihet