Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. I noen tilfeller er det lovbestemt at det er boplikt på en eiendom. I andre tilfeller kan kommunen bestemme at det skal være boplikt på eiendommen. 

Hvilke eiendommer er det boplikt på?

Boplikt kan settes som et vilkår for å få konsesjon. Kommunen skal vurdere bosetting, ressursforvaltning og kulturlandskap for å ta stilling til om det skal være boplikt, om den skal være personlig for eieren, og hvor lenge den skal vare. 

Personlig eller upersonlig boplikt? 

  • Personlig boplikt betyr at eieren må bo der selv. Du må da være registrert som bosatt på eiendommen i folkeregisteret. 
  • Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at det ikke trenger å være eieren selv. Den som skal bo der, må være registrert som bosatt på eiendommen i folkeregisteret. 

Hva skjer hvis boplikten ikke blir oppfylt?

Kommunen har ansvar for å kontrollere og følge opp brudd på boplikten. Brudd på boplikten kan føre til at eiendommen blir tvangssolgt.