Viltpåkjørsler

Ring politiet på telefon 02800 hvis du kommer over vilt som er påkjørt.  

Husk og merk skadestedet. Du kan bruke for eksempel en plastpose eller en refleksvest til dette.

Ikke følg etter skadet vilt. 

Alle som treffer på syke, skadede eller hjelpeløse dyr har plikt til å hjelpe dem så langt det er mulig.