Varsling om skadet eller påkjørt vilt

Hvis du kommer over skadet eller påkjørt vilt, må du

  • ringe politiet på telefon 02800