Storviltforvaltning

Nedenfor finner du ulike skjema og retningslinjer til bruk i storviltforvaltningen. 

Her finner du søknad om godkjenning av vald. (PDF, 243 kB)

Her finner du søknad om endring av vald. (PDF, 48 kB) 

Her finner du rapportskjema for feilskutt elg. (PDF, 99 kB)

Her finner du skjema for påskyting eller skadeskyting. (PDF, 162 kB)

Her finner du retningslinjene for vurdering av tellende areal for elg i Rana kommune. (PDF, 110 kB)

Her finner du kommunens forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt.