Skuddpremie

Har du skutt rødrev, mårhund eller mink? Da kan du få skuddpremie.

For å få skuddpremien utbetalt, må du ta med deg enten hele dyret eller alle fire labbene til servicetorget i rådhuset. 

 

Her finner du skjemaet for skuddpremie (PDF, 95 kB)

 

Kommunen ønsker å stimulere til jakt på noen arter. Dette gjør vi for å hindre at de får kunstig høye bestander. Hvis det blir for mye av disse artene, kan andre arter som for eksempel skogsfugl, rype og hare bli urimelig hardt beskattet.

I Rana har vi en lokal forskrift om skuddpremie.