Skuddpremie

Har du skutt rødrev, mårhund eller mink? Da kan du få skuddpremie.

For å få utbetalt skuddpremie, må du vise fram enten alle de fire labbene på dyret, huden av det flådde dyret eller hele dyret. Dette gjør du ved å bestille tid hos en av kontrollørene våre.   

Her finner du skjemaet for skuddpremie (PDF, 88 kB)

Bestill tid hos en kontrollør her. 

Kommunen ønsker å stimulere til jakt på noen arter. Dette gjør vi for å hindre at de får kunstig høye bestander. Hvis det blir for mye av disse artene, kan andre arter som for eksempel skogsfugl, rype og hare bli urimelig hardt beskattet.

I Rana har vi en lokal forskrift om skuddpremie.