Elg på bytur

Av og til trekker elgen til boligstrøk. Hva gjør du da?

Hvis elgen kommer ubehagelig nært, kan du ringe politiet på telefon 02800.

De fleste elgene er fredelige dyr som helst beiter i rolige omgivelser. Men hvis de trekker ned til boligfelt, kan det oppstå farlige situasjoner.

 

Hva skal du gjøre?

  • La elgen være i fred.
  • Sørg for at den har retrettmuligheter.
  • Unngå at den blir omringet av mennesker.
  • Hold hunden i band. En hund kan framprovosere et angrep, så gå i en stor ring rundt elgen. 
  • Det kan også være vanskelig for en elg å gå i dyp snø, for eksempel en høy brøytekant. Gi elgen mulighet til å unngå dette. ​

Husk at elgen er et vilt dyr

Elgen er et vilt dyr som kan være farlig hvis den føler seg truet. Før et eventuelt angrep, gir elgen signaler som forteller at nå er du kommet for nært.

Vanlige signaler er:

  • den legger ørene flatt bakover
  • den slår med beina i bakken
  • den gjør utfall