Avløsing ved ferie og fritid

Avløsing ved ferie og fritid er en refusjonsordning som legger til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og få hjelp til avlastning.