Når trenger jeg ikke utslippstillatelse?

I noen tilfeller trenger du ikke å søke om utslippstillatelse. 

Du trenger ikke å søke om utslippstillatelse hvis

  • det eneste du slipper ut er gråvann (fra vask og dusj) i små mengder. Forutsetningen er at du ikke har innlagt vann.
  • hytta har biologisk toalett og andre toalettløsninger uten noen form for bruk av vann. Dette gjelder også vannfri biodo der restutslipp/overskuddsvæske av urin fra biodoen infiltreres i grunnen.
  • hytta har forbrenningstoalett.
  • hytta har urinal uten skylling slik at urinen infiltreres i grunnen.
  • du har utedo. Det kan likevel være tilfeller der utedoens plassering og/eller bruk i kombinasjon med den eksisterende bebyggelsen, brønner, naturtyper eller andre brukerinteresser, gjør at utedoen må endres eller fjernes.

Hvis utslippene er så store at de kan føre til nevneverdig skade eller ulempe for helse og miljø, kan også utslipp uten krav til søknad være i strid med forurensningsloven. Eksempel på det kan være hvis utslippene er nært drikkevannskilder, badevann eller det er flere brukere av samme toalettløsning med utslipp til en sårbar resipient. I slike situasjoner kan du bli pålagt å finne andre løsninger for utslippene.