Hvordan velger jeg riktig avløpsløsning?

Rensekravene til de private avløpsanleggene varierer. Kravene til utslippene til ferskvann og grunn, er langt strengere enn kravene til de utslippene som skjer i sjøen.  

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp, for eksempel

  • slamavskiller
  • tett tank
  • infiltrasjonsanlegg
  • minirenseanlegg

Hvilken løsning som passer best for ditt avløp, er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold, kostnader for etablering og drift av anlegg.

Før du går i gang med arbeidet, er det viktig at du kontakter en fagkyndig som kan vurdere forholdene på eiendommen din og kan anbefale hvilken type anlegg du bør bruke og prosjektering av dette.

Du finner mye informasjon om mindre avløpsanlegg på hjemmesiden til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).