Hvem er fagkyndige og kan hjelpe deg med utslippstillatelsen?

I Rana kan disse hjelpe deg med utslippstillatelsen:

Også andre kan levere avløpsanlegg, men da må de benytte fagkyndige til å gjøre undersøkelsene og prosjekteringen. 

Ta kontakt med oss hvis du er fagkyndig og ikke står på lista, så oppdaterer vi den med navnet ditt. Husk at du må dokumentere kompetanse og erfaring.