Tilsyn med private avløpsanlegg

Tilsyn med mindre avløpsanlegg er et viktig arbeid for å oppnå god vannkvalitet i kommunen, det vil si at vannet egner seg for bading, fisking, drikkevann m.m.

Det er mange gamle anlegg som ikke renser godt nok og som forurenser vannet. Målet er at alle boliger og fritidsboliger på sikt skal ha avløpsanlegg som er i tråd med de forskriftene og rensekravene som gjelder.

Kommunen har laget en temaplan for opprydding i spredt avløp. Planen gir en oversikt over hvordan og hvorfor vi skal gjennomføre arbeidet. 

Sjekk temaplanen for spredt avløp. (PDF, 4 MB)