Verneområder i Rana

I Rana har vi mange områder som er vernet. Naturvernområdene er opprettet for å bevare særegne eller representative økosystemer - verdier vi skal ta vare på for framtiden.

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her, men du må være oppmerksom på at det er egne regler for disse områdene. Blant annet for hva som er lov og ikke lov å gjøre.

Oversikt over naturvernområdene i Rana finner du hos Miljødirektoratet.

Du kan lese mer om verneområder på Miljødirektoratets hjemmeside.