Verneområder

I Rana har vi mange områder som er vernet. Naturvernområder er opprettet for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for framtiden.

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her, men du må være oppmerksom på at det er egne regler for disse områdene. Blant annet for hva som er lov og ikke lov å gjøre.

Oversikt over naturvernområdene i Rana finner du hos Miljødirektoratet.