Vannforvaltning - vannområde Ranfjorden

Rana kommune er en del av vannområde Ranfjorden og jobber for at alt vann i kommunen skal få god miljøtilstand innen 2027 eller 2033.