På "Norsk rødliste for arter 2015" er det ført opp 4438 arter. Fjellrev, ulv og lomvi er blant de artene som er kritisk truet i Norge. 

Fjellrev    Humler    Dverggås

 

Norsk rødliste

 

Du kan lese mer om truede arter hos Miljødirektoratet.