Fremmede arter

Fremmede arter er arter som finnes utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensiale. Det vil si at de finnes utenfor det området arten kan spre seg til uten hjelp av mennesker. Artene er en av de største truslene mot naturmangfoldet fordi de kan utrydde stedegne arter. 

 

Du kan lese mer om fremmede arter hos Miljødirektoratet.

Her finner du fremmedartlista