Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Hovedoppgaven til Artsdatabanken er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. 

Artsdatabanken