Har du behov for å kjøre snøskuter?

Hvis du har behov for å kjøre snøskuter, må du i de aller fleste tilfellene søke om det.

 

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp til noe, kan du 

  • ta kontakt med innbyggertorget på biblioteket. De kan hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjemaet og skrive ut kart 
  • få en avtale med en saksbehandler

 

Her finner du de kommunale retningslinjene for snøskuterkjøring (PDF, 2 MB)

Du kan lese mer om reglene for snøskuterkjøring hos Miljødirektoratet.