Motorbåt

I Rana kan du bruke motorbåt uten å søke om tillatelse til det på: 

  • vann som er to kvadratkilometer eller større
  • vann som er mindre enn to kvadratkilometer hvis de er en del av et farbart vassdrag 
  • elvestrekninger 

Elektrisk motorbåt

Det kan også være mulig å få lov til å bruke motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på vann som er mindre enn to kvadratkilometer. Dette må du søke om. 

Her kan du søke om tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor på vann som er mindre enn to kvadratkilometer