Motorbåt

I Rana kan du bruke motorbåt uten å søke om tillatelse til det på

  • vatn som er to kvadratkilometer eller større
  • vatn som er mindre enn to kvadratkilometer hvis de er en del av et farbart vassdrag 
  • elvestrekninger 

 

Elektrisk motorbåt

Det kan også være mulig å få lov til å bruke motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på vatn som er mindre enn to kvadratkilometer. Dette må du søke om. 

Her kan du søke om tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor på vatn som er mindre enn to kvadratkilometer