Leiekjøring med snøskuter

Har du behov for å få fraktet noe til hytta di på vinterstid? Klarer du ikke å gå på ski? Eller vil du at noen skal se til hytta di hvis du ikke kan gjøre det selv? Da kan du få en leiekjører til å hjelpe deg. 

Hvis du for eksempel trenger å få fraktet noe til hytta di eller ikke klarer å gå på ski, kan du i noen områder få hjelp til det fra hytteeiere eller fastboende som har tillatelse til å drive leiekjøring med snøskuter. 

Hensikten med leiekjøringsordningen er å tilby et alternativ til bruk av egen snøskuter. 

Leiekjørerne kan for eksempel utføre disse oppdragene:

  • frakt av gjenstander som er for tunge til å bære
  • transport mellom bilvei og hytte
  • tilsyn med private hytter
  • transport av funksjonshemmede
  • frakt av ved
  • transport for media på reportasjeoppdrag

Bestilling av transport skjer direkte til den som har tillatelse til å drive leiekjøring.

 

Oversikt over hvem som driver leiekjøring