Helikopter

Hvis du planlegger å for eksempel frakte noe med et helikopter og trenger å lande, må du søke om det.

 

Vær oppmerksom på at flyging kan være forbudt eller regulert etter annet lovverk. Eksempel på dette kan være luftfartsloven eller ulike verneforskrifter for naturreservat og nasjonalparker og lignende.