Helikopter

Hvis du planlegger å for eksempel frakte noe med et helikopter og trenger å lande, må du søke om det.

 

Vær oppmerksom på at flyging kan være forbudt eller regulert etter andre lover og regler. Eksempel på dette kan være luftfartsloven eller verneforskrifter for naturreservat og nasjonalparker og liknende.